Reklamesemiotik mellem mening og virkning – komposition, kategorier og kognition

Authors

  • Christian Andersen
  • Christian Jantzen

DOI:

https://doi.org/10.7146/mediekultur.v20i37.1259

Abstract

På baggrund af kognitionspsykologi og peirceansk tegnteori fremsætter artiklen et reklamesemiotisk bud på sammenhængen mellem annoncers komposition og deres virkning. Artiklen har til formål at belyse, hvorledes den trykte annonces forskellige æstetikker og kompositioner udløser for- skellige emotionelle og kognitive effekter i receptionen. Der indkredses tre receptionsmodi, der hver svarer til en bestemt annoncekompositorisk kategori. Artiklen er en videreudvikling af reklamesemiotikken, som i Dan- mark især er blevet funderet på et semiologisk grundlag. Der argumente- res for, at den semiologiske tilgang kun er delvis fyldestgørende, efter- som man her læser reklamens illustration med verbalsproget som model og derved implicit antager, at verbalsproglige og visuelle tegnsystemer har samme organisation. I modsætning til sproget mangler billedet imid- lertid den dobbelte artikulation. Artiklen forsøger at indfange disse forskel- le mellem tegnsystemer for derigennem at oparbejde et mere nuanceret blik for, i hvilket omfang forskellige reklameæstetikker faktisk udløser bestemte kognitive effekter i receptionen. Ved ’kognitive effekter’ forstås primært emotionsdannelse og inferensprocesser.

Downloads

Published

2004-09-05

How to Cite

Andersen, C., & Jantzen, C. (2004). Reklamesemiotik mellem mening og virkning – komposition, kategorier og kognition. MedieKultur: Journal of Media and Communication Research, 20(37), 18 pages. https://doi.org/10.7146/mediekultur.v20i37.1259