Pionérdagene er forbi! Hvor går receptionsforskningen hen?

Authors

  • Kim Schrøder

DOI:

https://doi.org/10.7146/mediekultur.v16i31.1183

Abstract

Receptionsforskningen har siden starten af 1980'erne udviklet sig til en væsentlig tradition i dansk medieforskning. Med udgangspunkt i recepti- onsforskningens udviklingshistorie diskuterer artiklen metodologiske problemstillinger i forbindelse med brug af dybdeinterviews. I fokus er især disse undersøgelsers grad af validitet (sandhedsværdi), reliabilitet (pålidelighed) og repræsentativitet. De tidlige receptionsundersøgelser havde en høj grad af validitet, men en væsentligt lavere grad af reliabilitet og repræsentativitet. Kim Schrøder viser, at den løsning som ofte bruges på dette problem - nemlig triangulation - også rummer sine metodologiske problemer. Som et bud på en fornyet receptionsforskning, efter at pioner- dagene er forbi, foreslås en ny forskningssyntese mellem kvalitative og kvantitative analyser i form af store kvalitative interviewundersøgelser, der bibeholder den høje grad af validitet, og samtidig øger både repræ- sentativiteten og reliabiliteten. Artiklen er en lettere bearbejdet skriftlig version af Kim Schrøders tiltræ- delsestale som professor ved Institut for Kommunikation, Journalistik og Datalogi, Roskilde Universitetscenter, den 25. oktober 1999.

Downloads

Published

2000-09-04

How to Cite

Schrøder, K. (2000). Pionérdagene er forbi! Hvor går receptionsforskningen hen?. MedieKultur: Journal of Media and Communication Research, 16(31), 15 pages. https://doi.org/10.7146/mediekultur.v16i31.1183