"Min bedste film": om unges filmoplevelser

  • Christa Lykke Christensen

Abstract

Artiklen beskæfiger sig med unge menneskers oplevelse af levende billeder, perspektiveret i forhold til en ramme baseret på psykologisk, æstetik og mediekulturel teori. Ud fra en analyse af unges udsagn om film, som de efter eget valg har defineret som "min bedste film", frem- hæves det, hvordan receptionen især er præget af en æstetisk-emoti- onel aktivering, som har fokus på det effektfulde og intense i oplevelsen. Hermed demonstreres endvidere, hvordan filmenes konkret formmæs- sige aspekter og det udtryksfulde som sådan har en afgørende betyd- ning for de unges oplevelser.
Published
2000-09-04
How to Cite
Christensen, C. (2000). "Min bedste film": om unges filmoplevelser. MedieKultur: Journal of Media and Communication Research, 16, 13 pages. https://doi.org/10.7146/mediekultur.v16i0.1139