Unge i en risikogruppe og deres medieforbrug: en undersøgelse af mediebrug blandt 15-18-årige uden for uddannelse og job

  • Per Schultz Jørgensen

Abstract

Unge uden uddannelse er en udsat gruppe i en verden, der mere end nogensinde lægger vægt på kvalifikationer og kompetence hos den enkelte. De vil komme til at stå uden de formelle forudsætninger, der skal til for at skabe sig en selvstændig tilværelse. Men også ofte uden - eller med svagere - uformelle netværk, der giver styrke, tilskyndelse og forankring. Derfor er det en nærliggende antagelse, at unge, der ikke kommer i gang med en uddannelse i de vigtige ungdomsår, befinder sig i en sårbar position: de står uden for uddannelsesarenaerne og kan ende som en egentlig uddannelsesmæssig restgruppe. Flere undersøgelser fra de senere år bekræfter en sådan antagelse (Jensen mfl. 1997). Den foreliggende undersøgelse vil give et bidrag til belysning af denne gruppe unge, der ikke på undersøgelsestidspunktet var i gang med en uddannelse og heller ikke var i arbejde. Undersøgelsen vil belyse denne gruppes sociale situation og dens brug af medier.
Published
2000-09-04
How to Cite
Jørgensen, P. (2000). Unge i en risikogruppe og deres medieforbrug: en undersøgelse af mediebrug blandt 15-18-årige uden for uddannelse og job. MedieKultur: Journal of Media and Communication Research, 16, 13 pages. https://doi.org/10.7146/mediekultur.v16i0.1135