Simulerede samtaler - om forholdet mellem interpersonel kommunikation og medieformidlet kommunikation

  • Stig Hjarvard

Abstract

Samtalen mellem mennesker, der står ansigt til ansigt, udgør en kom- munikativ grundform, som alle er fortrolige med. Den udgør imidlertid også en matrice for de elektroniske mediers egne kommunikationsfor- mer, påpeger Stig Hjarvard, som understreger, at dette blandt andet medvirker til at gøre disse medier alment forståelige. Lighedstrækkene mellem den medieformidlede kommunikation og den interpersonelle kom- munikation betyder også, at teorier og analysemetoder fra den interper- sonelle kommunikations område kan anvendes til analyse af medierne.
Published
1997-09-03
How to Cite
Hjarvard, S. (1997). Simulerede samtaler - om forholdet mellem interpersonel kommunikation og medieformidlet kommunikation. MedieKultur: Journal of Media and Communication Research, 13(26), 13 pages. https://doi.org/10.7146/mediekultur.v13i26.1086