Semiotik og retorik

Authors

  • Søren Kjørup

DOI:

https://doi.org/10.7146/mediekultur.v10i22.1007

Abstract

Retorikken har i de senere år været genstand for en fornyet interesse, ikke mindst som sprogligt redskabsfag til forbedring og effektivisering af f.eks. politisk og kommerciel kommunikation. I denne artikel argumenterer Søren Kjørup for, at retorikken også har en mere grundlæggende analytisk og videnskabsteoretisk relevans. Roland Barthes forsøgte i 1960´erne at introducere retoriske aspekter i semiotikken, men da semiotikkens erken- delsesinteresse og epistemologi er en grundlæggende anden end retorik- kens, lykkedes denne integration ikke. I artiklen introduceres retorikkens samlede lærebygning, og der argumenteres for, at retorikkens videnska- belige grundsyn er en parallel til den amerikanske pragmatiske filosofi. Set i dette lys kan retorikken birage til udvikling af en mere konstruktiv videnskabsfilosofi, der gør sig fri af tidligere dikotomier mellem objektivitet og subjektivitet, absolut sandhed og den rene relativisme.

Downloads

Published

1994-09-02

How to Cite

Kjørup, S. (1994). Semiotik og retorik. MedieKultur: Journal of Media and Communication Research, 10(22), 10 pages. https://doi.org/10.7146/mediekultur.v10i22.1007