Med på noderne! Danske nodeperiodika 1795-1932

Nikolaj Strands

Resumé


Hvordan holdt man sig orienteret om tidens populære toner før der fandtes playlister, MTV og radio? Jo, man abonnerede da på dem i nodeform! Før radioen blev opfundet, var klaveret almindeligvis omdrejningspunktet for musiklivet i hjemmene, og musikforlagenes nodeudgivelser var den vigtigste måde, musik blev cirkuleret på. Et særligt produkt fra musikforlagene – som var uhyre udbredt i det 19. århundrede, men siden er gået i glemmebogen – var noder udgivet i tidsskriftsform; en vare, som alle større musikforlag havde på hylden i 1800-tallet.

Fuld tekst:

PDF

Refbacks (eksterne referencer)

  • Der er p.t. ingen refbacks.


Udgivet af Det Kgl. Bibliotek - Published by the Royal Danish Library