Søren Kierkegaard - den nye udgave

Forfattere

  • Ida Nicolaisen

DOI:

https://doi.org/10.7146/mag.v26i3.66771

Resumé

I februar 2013 afsluttedes den hidtil største – og eneste – samlede, kommenterede udgave af Søren Kierkegaards (1813-1855) trykte og utrykte skrifter, journaler, notesbøger og løse papirer samt breve og dedikationer efter 18 års arbejde i det til formålet af Danmarks Grundforskningsfond i 1994 oprettede Søren Kierkegaard Forskningscenter (SKC), ledet af direktør og dr.theol. Niels Jørgen Cappelørn, der i 2010 blev kaldet til et professorat i Kierkegaard-studier samtidig med, at Forskningscenteret blev indlejret i Det Teologiske Fakultet under Københavns Universitet. I 1999 oprettedes Fonden for Søren Kierkegaard Forskningscenteret, der har været forestået af en bestyrelse,1 udpeget af  Grundforskningsfonden, hvori dekanen for Københavns Universitets Teologiske Fakultet og direktørerne for Det Kongelige Bibliotek og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har været udpeget. På Søren Kierkegaards 200 års fødselsdag d. 5. maj afsluttedes Fondens virke med en overdragelse af den trykte udgave af Søren Kierkegaards Skrifter (kaldet SKS-B), der i 55 bind udkom på Gads Forlag 1997-2013, og rettighederne til den til Københavns Universitet og af den elektroniske (kaldet SKS-E), se <sks. dk>, til Det Kongelige Bibliotek. Ved overrækkelsen i Universitetets festsal holdt bestyrelsens formand Ida Nicolaisen nedenstående overrækkelsestale, der skildrer arbejdet i historisk og nutidigt perspektiv.

Downloads

Publiceret

2013-04-27

Citation/Eksport

Nicolaisen, I. (2013). Søren Kierkegaard - den nye udgave. Magasin Fra Det Kongelige Bibliotek, 26(3), 27–37. https://doi.org/10.7146/mag.v26i3.66771

Nummer

Sektion

Artikler