Leksikalske og grammatiske præpositioner i russisk

En anvendelse af modifikationskriteriet i forbindelse med præpositionerne do (’til’) og po (’henad, langs, på’)

Authors

  • Anne-Sofie Pade Hansen University of Copenhagen

Keywords:

Prepositions, Russian, Grammatical, Lexical, Modification criteria

Abstract

This study investigates the lexical and grammatical status for the two Russian prepositions do (‘up to’) and po (‘along, after’). The study is based on the usage-based theory of grammatical status and grammaticalization presented in Boye and Harder (2012) and utilizes the modification criteria proposed in Messerschmidt et al. (2018). In order to do this, the different meanings of the prepositions have been examined by use of the Russian National Corpus. The analysis shows that for do (‘up to’) three meanings had lexical status, while three had grammatical status. For po (‘along, after’) one meaning had lexical status, while 11 meanings had grammatical status. The study concludes that it is possible to distinguish between lexical and grammatical status for the prepositions which implies that the class of prepositions in Russian is heterogeneous in this respect. Furthermore, the classification resembles previous classifications, but while these are based on criteria specific to prepositions, the theory from Boye and Harder (2012) is independent of word class and thus offers a more unified account.

Author Biography

Anne-Sofie Pade Hansen, University of Copenhagen

Navn: Anne-Sofie Pade Hansen
Institution: Københavns Universitet – Institut for Tværgående og Regionale Studier
Uddannelse: Østeuropastudier – Russisk (KA) (samt MSc. i statistik)
Forskningsinteresser: Det russiske sprogs historie, lingvistik generelt

References

Bennis, H., Prins, R. og Vermeulen, J. (1983). Lexical-semantic versus syntactic disorders in aphasia: The processing of prepositions. Amsterdam: Meertens Institute. URL: https://pure.knaw.nl/portal/en/publications/lexical-semantic-versus-syntactic-disorders-in-aphasia-the-proces

Boye, K. og Harder, P. (2012). A usage-based theory of grammatical status and grammaticalization. Language 88 (1), 1–44. URL: https://www.jstor.org/stable/41348882?seq=1#metadata_info_tab_contents

Boye, K. og Harder, P. (2021). Complement-taking predicates, parentheticals and grammaticalization. Language Sciences 88, 101416. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0388000121000632

Boye, K.; Messerschmidt, M.; Hansen, J. S. og de Muckadell, V. S. (2019). Grammatikalisering af danske præpositioner. Ny forskning i grammatik 26, 4-21. https://tidsskrift.dk/nfg/article/view/115989

Christensen, A. (2002). Russisk grammatik. København: Akademisk Forlag.

Christensen, M. H.; Kristensen, L. B. og Vinther, N. M. (2021). Grammar is background in sentence processing. Language and Cognition 13, 128-153. DOI:10.1017/langcog.2020.30. URL: https://www.cambridge.org/core/journals/language-and-cognition/article/grammar-is-background-in-sentence-processing/A3D154C6FD4C036678E1B619BF69E0FF#

Harrit, J. og Harrit, V. (1985). Russisk-Dansk Ordbog. København: Gyldendal.

Himmelmann, N. P. og Primus, B. (2015). Prominence beyond prosody – a first approximation. I pS-prominenceS: Prominences in Linguistics. Proceedings of the International Conference. Dominicis, A. (red.). Viterbo: Disocum Press. 38-58. URL: https://kups.ub.uni-koeln.de/24935/

Ishkhnayan, B.; Lange, V. M.; Boye, K.; Mogensen, J.; Karabanov, A.; Hartwigsen, G. og Siebner, H. R. (2020). Anterior and posterior left inferior frontal gyrus contribute to the implementation of grammatical determiners during language production. Frontiers in Psychology, 11.685. URL: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.00685/full

Lange, V. M.; Messerschmidt, M.; Harder, P.; Siebner, H. R. og Boye, K. (2017). Planning and production of grammatical and lexical verbs in multi-word messages. PLOS ONE, 12(11). URL: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0186685

Ljasjevskaja, O. N. og Sjarov, S. A. (2009). Novyj tjastotnyj slovar russkoj leksiki. [Frekvensordbog over moderne russisk]. URL: http://dict.ruslang.ru/freq.php tilgået 1. november 2021.

Messerschmidt, M.; Boye, K.; Overmark, M. M.; Kristensen, S. T. og Harder, P. (2018) Sondringen mellem grammatiske og leksikalske præpositioner. Ny forskning i grammatik, 25, 89-106. URL: https://tidsskrift.dk/nfg/article/view/109304

Nielsen, J. N. (2011). Russisk Grammatik. Hedegaard, S. A. og Nørgård-Sørensen, J. (red.). København: Institut for tværkulturelle og regionale studier.

Nielsen, S. R.; Boye, K.; Bastiaanse, R. og Lange, V. M. (2019). The production of grammatical and lexical determiners in Broca’s aphasia. Language, Cognition and Neuroscience, 34(8),. 1027-1040. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23273798.2019.1616104

Osjegov, S. I. (2018). Tolkobyj slovar russkogo jasyka [Forklarende ordbog over det russiske sprog]. Moskva: Isdatelstvo AST Mir i Obrasovanie.

Rauh, G. (1993). On the grammar of lexical and non-lexical prepositions in English. I The semantics of prepositions. Zelinsky-Wibbelt, C. (red.). Berlin, Boston: de Gruyter Mouton, 99-150. URL: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110872576/html

Riemsdijk, H. C. van (1978). A case study in syntactic markedness: The Binding Nature of Prepositional Phrases. Lisse: The Peter de Ridder Press. URL: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783112327760/html

RNK – Det Russiske Nationale Korpus (Natsionalnyj korpus russkogo jasyka). URL: www.ruscorpora.ru. tilgået i perioden 1. november-31. december 2021.

Rooryck, J. (1996). Prepositions and minimalist case marking. I Studies in comparative Germanic syntax. Thráinsson, H.; Epstein, S. D. og Peter, S. (red.). Dordrecht: Springer, Vol. 2, 226-256. URL: https://link.springer.com/book/9781402002946

Sitjinava, D. V. (2018). Predlog. Russkaja grammatika. [Præpositioner. I Russisk grammatik.] URL: www.rusgram.ru tilgået den 1. november 2021.

Sjvedova, N. Ju. (1980). Russkaja grammatika: V 2 t. [Russisk grammatik, bd. 1-2.], Moskva, 1980

Sun, L. og Boye, K. (2019). The grammatical-lexical distinction in Chinese aspectual markers. Studies in Language 43.3. 668-714. URL: https://www.jbe-platform.com/content/journals/10.1075/sl.18006.sun

Talmy, L. (2007). Attention phenomena. I The Oxford handbook of cognitive linguistics. Geeraerts, D. og Cuyckens, H. (red.). Oxford: Oxford University Press. 264-293. URL:https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/ 9780199738632.001.0001/oxfordhb-9780199738632

Timberlake, A. (2004). A Reference Grammar of Russian, Cambridge: Cambridge University Press. URL:https://www.cambridge.org/dk/academic/subjects/languages-linguistics/european-language-and-linguistics/reference-grammar-russian?format=HB&isbn=9780521772921

Vinogradova, E. N. (2013). Motivirovannye Predlogi I Analogi – Puti Grammatikalisatsii [Motiverede præpositioner og analoger – grammatikalisering.]. V Vestnik, Moskovskogo Universiteta. Cer. 9. Filologia, 4. 138-163. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/motivirovannye-predlogi-i-analogi-predlogov-puti-grammatikalizatsii/viewer

Vinogradova, E. N. (2016). Grammatikalisatsija V Russkom Jasyke – Ot Formy Susjtjestvitelnogo K [Predlogy Grammatikalisering i russisk - Fra substantiv til præposition]. V Voprosy Jazykoznanija 1. 25-50. URL: https://vja.ruslang.ru/ru/archive/2016-1/25-50

Vsevolodova, M. V. (2010). Grammatitjeskie aspekty russkikh predlosjnykh edinits: tipologija, struktura, sintagmatika i sintaksitjeskie modifikatsii [Grammatiske aspekter for russiske præpositionelle enheder: typologi, struktur, syntagmatika og syntaktiske modifikationer]. V Voprosy Jazykoznanija 1. 3-26. URL: https://vja.ruslang.ru/ru/archive/2010-4/3-26

Vsevolodova, M. V. (2011). K voprosu ob operatsionalnykh metodakh kategorizsatsii predlosjhnykh edinits [Problemer ved operationalisering af metoder til at kategorisere præpositionelle enheder]. V Vestnik Moskovskogo Universiteta. Cer. 9. Filologia, 3. 103-135. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-operatsionalnyh-metodah-kategorizatsii-predlozhnyh-edinits

Vsevolodova, M. V. (2012). Sistema morfosintaksitjeskikh tipov [System for morfosyntaktiske typer]. V Vestnik Moskovskogo Universiteta. Cer. 9. Filologia, 5. 30-78. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-morfosintaksicheskih-tipov-russkih-predlogov

Downloads

Published

2022-06-10

How to Cite

Hansen, A.-S. P. . (2022). Leksikalske og grammatiske præpositioner i russisk: En anvendelse af modifikationskriteriet i forbindelse med præpositionerne do (’til’) og po (’henad, langs, på’). Journal of Language Works - Sprogvidenskabeligt Studentertidsskrift, 7(1), 40–56. Retrieved from https://tidsskrift.dk/lwo/article/view/132783