Vent bare

Om trusler og truende sprog i to danske stalkingsager

Authors

  • Sofie Meyer University of Copenhagen
  • Anna Olsen University of Copenhagen

Keywords:

Threats, Speech acts, Stalking, Politeness theory

Abstract

The purpose of this article is to clarify the expression and content in selected threats in stalking cases and examine what kind of grammatical and lexical markers that constitute threats and threatening language. This article is a case study with a grammatical and pragmatic linguistic analysis of a data set that consists of written communication from two Danish stalking cases. In the first case the stalker has been convicted in court and in the second case there has been no charges filed.

The analysis is based on Gales’ theory (2015) on stance as indicators of a speaker’s emotion, judgment, intent or feelings towards a recipient or a proposition. We also use theory on what constitutes a threat (Fraser 1998), theory on speech acts and felicity conditions (Searle 1969, 1976) and theory on politeness and politeness strategies (e.g. Brown & Levinson 1987) to aid us determine how the threats and threatening language function.

Our analysis concludes that there is a profound difference in the threats’ expression and content between the two stalking cases.

Author Biographies

Sofie Meyer, University of Copenhagen

Sofie Meyer er kandidatstuderende på Københavns Universitet, hvor hun læser dansk. Hun er meget interesseret i sprogvidenskab og blev inspireret til at skrive sit BA-projekt omkring trusler, da hun er en del af Truslers sprog og genre-forskningsprojektet, der ledes af Tanya Karoli Christensen.

Anna Olsen, University of Copenhagen

Anna Olsen er kandidatstuderende på Københavns Universitet, hvor hun læser dansk. Hun er meget interesseret i sprogvidenskab og blev inspireret til at skrive sit BA-projekt omkring trusler, da hun er en del af Truslers sprog og genre-forskningsprojektet, der ledes af Tanya Karoli Christensen.

References

Austin, John L. 1997 [1962]. Lokutionære, illokutionære og perlokutionære handlinger. Ord der virker. Oversættelse og indledning af John E. Andersen og Thomas Bredsdorff. København: Gyldendal, s. 118-131.

Brown, Penelope, & Levinson, Stephen C. 1987. Politeness: Some Universals in Language Usage. Cambridge: Cambridge University Press, s. 321-335.

Christensen, Tanya Karoli, & Bojsen-Møller, Marie. 2019. Sproglige virkemidler i indirekte trusler. 17. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog (Bind 17, s. 207-226). Aarhus: Aarhus Universitet.

Dansk Stalking Center. Hvad er stalking? https://www.danskstalkingcenter.dk/hvad-er-stalking/ (besøgt d. 17. maj 2019)

DDO (Den Danske Ordbog). https://ordnet.dk/ddo (besøgt d. 17. maj 2019)

Fraser, Bruce. 1998. Threatening revisited. Forensic linguistics Vol. 5, No. 2, University of Birmingham Press, Boston University, s. 159-173.

Gales, Tammy. 2015a. The stance of stalking: a corpus-based analysis of grammatical markers of stance in threatening communications. Corpora 2015 Vol. 10, No. 2, Edinburgh University Press, s. 171-181.

Gales, Tammy. 2015b. Threatening Stances Language and Law. Linguagem e Direito, Vol. 2(2), s. 1-25.

Gingiss, Peter. 1986. Indirect threats. I Word, 37:3, (onlineudgave fra 16.06.2017), s. 153-158.

Hansen, Erik & Lars Heltoft. 2011. Grammatik over det Danske Sprog (GDS). (1 udg.) Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, København: Syddansk Universitetsforlag.

Harder, Peter. 2006. Dansk Funktionel Lingvistik. Nydanske Sprogstudier (NyS) 34-35, s. 92-120.

Karnov Online. https://pro.karnovgroup.dk/

Københavns Universitet. 2018. Truslers sprog og genre. https://nors.ku.dk/forskning/projekter/truslers-sprog-og-genre/ (besøgt d. 23. april 2019)

Lakoff, George & Johnson, Mark. 2002 [1980]. Hverdagens metaforer. København: Hans

Reitzels Forlag.

Meloy, J. Reid; Hoffmann, Jens; Guldimann, Angela.; James, David. 2011. The Role of Warning Behaviors in Threat Assessment: An Exploration and Suggested Typology.

Muschalik, Julia. 2018. Threatening in English: A mixed method approach.

Retsinformation. 2012. Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2012/112 (besøgt d. 2o. april 2021)

Searle, John R. 1969. What is a Speech Act? Pragmatics, Discourse Analysis and Socio Linguistics, s. 1-16.

Searle, John R. 1976. A Classification of Illocutionary Acts. Language in Society, Vol. 5, No. 1, Cambridge University Press, s. 1-23.

Straffeloven § 266. Danske Love. https://danskelove.dk/straffeloven/266

Yamanaka, Nobuhiko. 1995. On indirect threats. International Journal for the Semiotics of Law VoI.VIII no.22, s. 37-52.

Downloads

Published

2021-07-08

How to Cite

Meyer, S., & Olsen, A. (2021). Vent bare: Om trusler og truende sprog i to danske stalkingsager. Journal of Language Works - Sprogvidenskabeligt Studentertidsskrift, 6(1), 30–45. Retrieved from https://tidsskrift.dk/lwo/article/view/127946