Det XIV nordiske arkæologmøde: Beretning og autoreferater af foredrag

Forfattere

  • Jysk Arkæologisk Selskab

Nøgleord:

møde, beretning

Resumé

Det XIV nordiske arkæologmøde

Det XIV nordiske arkæologmøde blev afholdt i Århus i dagene 26-30. august 1974 med Hds. Majestæt dronning Margrethe som protektor, og efter mødet var der arrangeret ekskursioner til Nordjylland og Slesvig for specielt interesserede.

Som værtsinstitutioner stod Forhistorisk Museum og Aarhus Universitets institut for forhistorisk arkæologi, der begge har til huse på Moesgård syd for Århus. Da de nordiske arkæologmøder pr. tradition helt og holdent er lagt i hænderne på værtsinstitutionerne, nedsatte staben på Moesgård i foråret 1973 et kongresudvalg bestående af Ole Klindt­Jensen, Poul Kjærum, Hellmuth Andersen, Søren Andersen og H.J. Madsen, og det blev overladt udvalget at fastlægge de nærmere rammer for mødet. Udvalget konstituerede sig med H.J. Madsen som sekretær, og museumsfuldmægtig Jytte Ræbild deltog fra starten i sekretariatsarbejdet.

Downloads

Publiceret

1973-09-14

Citation/Eksport

Arkæologisk Selskab, J. (1973). Det XIV nordiske arkæologmøde: Beretning og autoreferater af foredrag. Kuml, 23(23), 265–305. Hentet fra https://tidsskrift.dk/kuml/article/view/97027

Nummer

Sektion

Artikler