Redaktionsgruppe

Nuværende redaktører

Kristian Jensen, redaktør ved Jysk Arkæologisk Selskab
Ea Rasmussen, grafiker, Grafisk tegnestue, Moesgaard Museum
Louise Hilmar, grafiker, Grafisk tegnestue, Moesgaard Museum

Tidligere redaktører

Jesper Laursen