Jysk Arkæologisk Selskab

Forfattere

  • Jysk Arkæologisk Selskab

Nøgleord:

JAS, Jysk Arkæologisk Selskab, 1951

Resumé

Jysk Arkæologisk Selskab

For at fremme den arkæologiske forskning i Jylland og samle alle interesserede om denne opgave blev der i efteråret 1950 på initiativ af professor P. V. Glob nedsat et arbejdsudvalg, som skulle udarbejde planerne for et ”Jysk Arkæologisk Selskab”.

I begyndelsen af januar 1951 var et udkast til love for selskabet udarbejdet, og dette sendtes da til udtalelse til samtlige jyske museumsledere, hvis bemærkninger indarbejdedes i den endelige indbydelse.

”Jysk Arkæologisk Selskab”s stiftende møde og første generalforsamling afholdtes d. 11. marts 1951 kl. 10 på ”Naturhistorisk Museum”, Universitetsparken, Århus, hvortil alle tegnede medlemmer var skriftligt indvarslet, og ca. 250 havde givet møde.

Downloads

Publiceret

1951-11-03

Citation/Eksport

Arkæologisk Selskab, J. (1951). Jysk Arkæologisk Selskab. Kuml, 1(1), 176–186. Hentet fra https://tidsskrift.dk/kuml/article/view/24763

Nummer

Sektion

Artikler