Forord

Forfattere

  • Sv. Unmack Larsen

Nøgleord:

JAS, Jysk Arkæologisk Selskab, Forord, 1951

Resumé

Forord

Med denne første årbog træder »Jysk Arkæologisk Selskab« frem for en større offentlighed. Det er vort mål gennem den efterhånden at gøre de mange oldtidsfund og arkæologiske udgravninger fra Jylland tilgængelige både for almenheden og den arkæologiske videnskab, ikke alene inden for Danmarks grænser, men også ude i den store verden.

Det er os en glæde, at så mange medarbejdere både fra jyske museer og fra Nationalmuseet har ydet bidrag til den; men der er sikkert mange andre museumsfolk, som ligger inde med interessante fund, der fortjener at bringes frem heri.

For årbogen og for selskabets fortsatte trivsel vil det være af største betydning, at den får mange læsere, og at nye medlemmer tilslutter sig. Som repræsentantskabsmedlemmer kan firmaer, byråd, amtsråd, sogneråd og mange andre på afgørende måde støtte selskabet. Nogle har tegnet sig, men desværre endnu alt for få.

At det allerede i »Jysk Arkæologisk Selskab«s første leveår har været muligt at udsende denne årbog, skyldes dels den store tilgang af medlemmer, c. 900, dels tilskud fra Undervisningsministeriet og Rask-Ørsted Fondet, som jeg her bringer min bedste tak og hilsen.

Sv. Unmack Larsen

Downloads

Publiceret

1951-11-03

Citation/Eksport

Larsen, S. U. (1951). Forord. Kuml, 1(1), 7. Hentet fra https://tidsskrift.dk/kuml/article/view/24751

Nummer

Sektion

Artikler