Redaktionsgruppe

Redaktører

René Rosfort, Søren Kierkegaard Forskningscenteret, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet, Danmark
Joakim Garff, Søren Kierkegaard Forskningscenteret, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet, Danmark
Iben Damgaard, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet, Danmark
Mads Peter Karlsen, Department of Management, Politics and Philosophy, Copenhagen Business School, Danmark