Om tidsskriftet

Fokus og område

Skriftserien fra Institut for Socialt Arbejde rummer arbejdspapirer og
afrapporteringer fra empiriske projekter.
Det rummer forskningsresultater, som vi finder vigtige at videreformidle,
og som kan finde anvendelse på forskellige del af vores uddannelse.
Publikationerne afspejler, at den forskning, som praktiseres på instituttet
altid bygger på undersøgelser af, hvordan socialrådgiveres praksis folder
sig ud. Der arbejdes i hvert projekt med forståelser og teorier om disse
praksisser, og det er vores mål at udvikle og øge indsigter i socialt arbejde,
og dermed kvalificere praksis samt grundlaget for uddannelsen
af socialarbejdere. Intentionen er derved at forbinde forskningsbaseret
indsigt i praksis med uddannelse både på såvel bachelor som kandidatniveau.

Politik om Open Access

Dette tidsskrift tilbyder øjeblikkelig Open Access til tidsskriftets indhold på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større global udveksling af viden.