Medieetnografi og kvalitativ metode

  • Tove Arendt Rasmussen

Abstract

Udviklingen af et metodisk fællesskab mellem samfundsvidenskab og humaniora op gennem 80´erne har haft gode vækstbetingelser inden for medieetnografien. Artiklen gennemgår i hovedtræk den prægnan- te udvikling modtagerforskningen med rod i humaniora og cultural studies-traditionen har gennemgået. Hvor den tidligere var funderet i interessen for at afdække sammenhænge mellem medieindhold og seeroplevelse, har medieetnografien udviklet en sensibilitet over for TV-sening som en mangfoldig, kulturel proces. Artiklens tyngdepunkt ligger i en diskussion af de metodiske problemer, forskeren konfron- teres med, når mangfoldigheden af tekstuelle, situationelle og kontek- stuelle perspektiver på receptionsproces og betydningsdannelse på én gang inddrages i de medieetnografiske studier.
Published
1993-10-01
How to Cite
Rasmussen, T. (1993). Medieetnografi og kvalitativ metode. MedieKultur: Journal of Media and Communication Research, 9(21), 11 pages. https://doi.org/10.7146/mediekultur.v9i21.983