Om Dalarne og om Dalkarlenes Folke- Egenheder, med et Forsøg paa at forklare nogle af Aarsagerne til Dalsprogets Eiendommelighed.

  • Carl Säve

Forfatterbiografi

Carl Säve
N/A
Publiceret
1847-01-01
Citation/Eksport
Säve, C. (1847). Om Dalarne og om Dalkarlenes Folke- Egenheder, med et Forsøg paa at forklare nogle af Aarsagerne til Dalsprogets Eiendommelighed. Historisk Tidsskrift, 2. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54030
Sektion
Artikler før 1998