Tilbage til artikeldetaljer Om Dalarne og om Dalkarlenes Folke- Egenheder, med et Forsøg paa at forklare nogle af Aarsagerne til Dalsprogets Eiendommelighed. Hent Download PDF