Arto Latvakangas, Riksgrundarna: Varjagproblemet i Sverige från runinskrifter till enhetlig historisk tolkning, Turun Yliopiston julkaisuja - Annales Universitatis Turkuensis Sarja/Ser. B 211, Turku 1995. 531 s.

  • John Lind

Forfatterbiografi

John Lind
N/A
Publiceret
1997-01-01
Citation/Eksport
Lind, J. (1997). Arto Latvakangas, Riksgrundarna: Varjagproblemet i Sverige från runinskrifter till enhetlig historisk tolkning, Turun Yliopiston julkaisuja - Annales Universitatis Turkuensis Sarja/Ser. B 211, Turku 1995. 531 s. Historisk Tidsskrift, 16. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53872
Sektion
Artikler før 1998