Tilbage til artikeldetaljer Arto Latvakangas, Riksgrundarna: Varjagproblemet i Sverige från runinskrifter till enhetlig historisk tolkning, Turun Yliopiston julkaisuja - Annales Universitatis Turkuensis Sarja/Ser. B 211, Turku 1995. 531 s.