Steen Bille Larsen og Mogens Weitemeyer: Læs og giv videre. Illegale flyveblade fra Besættelsen 1940-1945, Museum Tusculanums Forlag 1995, 211 sider, ill., 250 kr.

  • Palle Roslyng-Jensen

Forfatterbiografi

Palle Roslyng-Jensen
N/A
Publiceret
1996-01-01
Citation/Eksport
Roslyng-Jensen, P. (1996). Steen Bille Larsen og Mogens Weitemeyer: Læs og giv videre. Illegale flyveblade fra Besættelsen 1940-1945, Museum Tusculanums Forlag 1995, 211 sider, ill., 250 kr. Historisk Tidsskrift, 16. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53810
Sektion
Artikler før 1998