Tilbage til artikeldetaljer Steen Bille Larsen og Mogens Weitemeyer: Læs og giv videre. Illegale flyveblade fra Besættelsen 1940-1945, Museum Tusculanums Forlag 1995, 211 sider, ill., 250 kr.