Håkan Andersson, Knut Jordheim, Ingrid Nilsson og Vagn Skovgaard- Petersen: Kampen om Lärohusen. Studier kring statsmakt och föräldrarätt i nordisk skolutveckling, Stockholm. Almqvist & Wiksell 1994. 225 s., ill., skr. 186.-.

Forfattere

  • Ning de Coninck-Smith

Forfatterbiografi

Ning de Coninck-Smith

N/A

Downloads

Publiceret

1995-01-01

Citation/Eksport

de Coninck-Smith, N. (1995). Håkan Andersson, Knut Jordheim, Ingrid Nilsson og Vagn Skovgaard- Petersen: Kampen om Lärohusen. Studier kring statsmakt och föräldrarätt i nordisk skolutveckling, Stockholm. Almqvist & Wiksell 1994. 225 s., ill., skr. 186.-. Historisk Tidsskrift, 16. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53685

Nummer

Sektion

Artikler før 1998