Tilbage til artikeldetaljer Håkan Andersson, Knut Jordheim, Ingrid Nilsson og Vagn Skovgaard- Petersen: Kampen om Lärohusen. Studier kring statsmakt och föräldrarätt i nordisk skolutveckling, Stockholm. Almqvist & Wiksell 1994. 225 s., ill., skr. 186.-. Download Download PDF