Enevoldsarveregeringsakten og Kongeloven FORFATNINGSSPØRGSMÅLET I DANMARK FRA OKTOBER 1660 TIL NOVEMBER 1665

  • Sebastian Olden-Jørgensen

Forfatterbiografi

Sebastian Olden-Jørgensen
N/A
Publiceret
1993-01-01
Citation/Eksport
Olden-Jørgensen, S. (1993). Enevoldsarveregeringsakten og Kongeloven FORFATNINGSSPØRGSMÅLET I DANMARK FRA OKTOBER 1660 TIL NOVEMBER 1665. Historisk Tidsskrift, 16. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53542
Sektion
Artikler før 1998