Tilbage til artikeldetaljer Enevoldsarveregeringsakten og Kongeloven FORFATNINGSSPØRGSMÅLET I DANMARK FRA OKTOBER 1660 TIL NOVEMBER 1665