Dag Lindström: Skrå, stad och stat. Stockholm, Malmö och Bergen ca. 1350-1622 Universitatis Upsaliensis: Studia Historica Upsaliensia 163, Uppsala, Almqvist & Wiksell International, 1991, 312 pp. Pris Skr. 176.

  • Thomas Riis

Forfatterbiografi

Thomas Riis
N/A
Publiceret
1992-01-01
Citation/Eksport
Riis, T. (1992). Dag Lindström: Skrå, stad och stat. Stockholm, Malmö och Bergen ca. 1350-1622 Universitatis Upsaliensis: Studia Historica Upsaliensia 163, Uppsala, Almqvist & Wiksell International, 1991, 312 pp. Pris Skr. 176. Historisk Tidsskrift, 16. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53426
Sektion
Artikler før 1998