Tilbage til artikeldetaljer Dag Lindström: Skrå, stad och stat. Stockholm, Malmö och Bergen ca. 1350-1622 Universitatis Upsaliensis: Studia Historica Upsaliensia 163, Uppsala, Almqvist & Wiksell International, 1991, 312 pp. Pris Skr. 176. Hent Download PDF