Annette Thörnquist: Lonearbete eller egen jord? Den svenska lantarbetarerorelsen och jordfrågan 1908-1936. Acta Universitatis Upsaliensis 157, Uppsala, Almquist & Wiksell International (Stockholm) 1989, 3255.,197 SEK.

  • Torben Hansgaard

Forfatterbiografi

Torben Hansgaard
N/A
Publiceret
1990-01-01
Citation/Eksport
Hansgaard, T. (1990). Annette Thörnquist: Lonearbete eller egen jord? Den svenska lantarbetarerorelsen och jordfrågan 1908-1936. Acta Universitatis Upsaliensis 157, Uppsala, Almquist & Wiksell International (Stockholm) 1989, 3255.,197 SEK. Historisk Tidsskrift, 15. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53275
Sektion
Artikler før 1998