Tilbage til artikeldetaljer Annette Thörnquist: Lonearbete eller egen jord? Den svenska lantarbetarerorelsen och jordfrågan 1908-1936. Acta Universitatis Upsaliensis 157, Uppsala, Almquist & Wiksell International (Stockholm) 1989, 3255.,197 SEK. Hent Download PDF