Danske domme 1375-1662. De private domssamlinger. Udg. af E. Reitzel-Nielsen under medvirken af Ole Fenger, bd. I-VIII. Kbh., Det danske Sprog- og Litteraturselskab & C.A. Reitzels forlag 1978-87. 8 bind 3.905 s.; 3.300 kr.

Forfattere

  • E. Ladewig Petersen

Forfatterbiografi

E. Ladewig Petersen

N/A

Downloads

Publiceret

1989-01-01

Citation/Eksport

Ladewig Petersen, E. (1989). Danske domme 1375-1662. De private domssamlinger. Udg. af E. Reitzel-Nielsen under medvirken af Ole Fenger, bd. I-VIII. Kbh., Det danske Sprog- og Litteraturselskab & C.A. Reitzels forlag 1978-87. 8 bind 3.905 s.; 3.300 kr. Historisk Tidsskrift, 15. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53227

Nummer

Sektion

Artikler før 1998