Tilbage til artikeldetaljer Danske domme 1375-1662. De private domssamlinger. Udg. af E. Reitzel-Nielsen under medvirken af Ole Fenger, bd. I-VIII. Kbh., Det danske Sprog- og Litteraturselskab & C.A. Reitzels forlag 1978-87. 8 bind 3.905 s.; 3.300 kr.