Knud Klem: Skibsbyggeriet i Danmark og Hertugdømmerne i 1700årene. Om skibsbygning og handelskompagnier i den florissante periode I—II, Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, Søhistoriske Skrifter XIII og XIV. Kbh., Finn Jacobsens Forlag, 1985-1986.

  • Anders Monrad Møller

Forfatterbiografi

Anders Monrad Møller
N/A
Publiceret
1988-01-01
Citation/Eksport
Monrad Møller, A. (1988). Knud Klem: Skibsbyggeriet i Danmark og Hertugdømmerne i 1700årene. Om skibsbygning og handelskompagnier i den florissante periode I—II, Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, Søhistoriske Skrifter XIII og XIV. Kbh., Finn Jacobsens Forlag, 1985-1986. Historisk Tidsskrift, 15. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53072
Sektion
Artikler før 1998