Tilbage til artikeldetaljer Knud Klem: Skibsbyggeriet i Danmark og Hertugdømmerne i 1700årene. Om skibsbygning og handelskompagnier i den florissante periode I—II, Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, Søhistoriske Skrifter XIII og XIV. Kbh., Finn Jacobsens Forlag, 1985-1986.