Erling Bjøl: Hvem bestemmer? Studier i den udenrigspolitiske beslutningsproces. Skrifter fra Dansk Udenrigspolitisk Institut nr. 9, København, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1983. 443 s. 225 kr.

  • Carsten Due-Nielsen

Forfatterbiografi

Carsten Due-Nielsen
N/A
Publiceret
1986-01-01
Citation/Eksport
Due-Nielsen, C. (1986). Erling Bjøl: Hvem bestemmer? Studier i den udenrigspolitiske beslutningsproces. Skrifter fra Dansk Udenrigspolitisk Institut nr. 9, København, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1983. 443 s. 225 kr. Historisk Tidsskrift, 15. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/52853
Sektion
Artikler før 1998