Tilbage til artikeldetaljer Erling Bjøl: Hvem bestemmer? Studier i den udenrigspolitiske beslutningsproces. Skrifter fra Dansk Udenrigspolitisk Institut nr. 9, København, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1983. 443 s. 225 kr. Hent Download PDF