Tilbage til artikeldetaljer Ingrid Hammarström (red.): Kalmarområdets forntid och stadens äldste utveckling. Tiden intill 1300-talets mitt. Kalmar stads historia I. Kalmar, 1979. 416 s. Ill. Från Kalmarunionens stad till den nya stadsgrundingen på Kvarnholmen (1654). Kalmar stads historia II. Kalmar, 1982. 407 s. Ill. PerJansson: Kalmar under 1600-talet. Omland, handel och krediter. Doktorsavhandling ved Uppsala universitetet (Resumé af 3 utrykte afhandlinger). Studia Historica Upsaliensia 125. Uppsala, 1982. 22 s.