Ingrid Hammarström (red.): Kalmarområdets forntid och stadens äldste utveckling. Tiden intill 1300-talets mitt. Kalmar stads historia I. Kalmar, 1979. 416 s. Ill. Från Kalmarunionens stad till den nya stadsgrundingen på Kvarnholmen (1654). Kalmar stads historia II. Kalmar, 1982. 407 s. Ill. PerJansson: Kalmar under 1600-talet. Omland, handel och krediter. Doktorsavhandling ved Uppsala universitetet (Resumé af 3 utrykte afhandlinger). Studia Historica Upsaliensia 125. Uppsala, 1982. 22 s.

  • Karl-Erik Frandsen

Forfatterbiografi

Karl-Erik Frandsen
N/A
Publiceret
1984-01-01
Citation/Eksport
Frandsen, K.-E. (1984). Ingrid Hammarström (red.): Kalmarområdets forntid och stadens äldste utveckling. Tiden intill 1300-talets mitt. Kalmar stads historia I. Kalmar, 1979. 416 s. Ill. Från Kalmarunionens stad till den nya stadsgrundingen på Kvarnholmen (1654). Kalmar stads historia II. Kalmar, 1982. 407 s. Ill. PerJansson: Kalmar under 1600-talet. Omland, handel och krediter. Doktorsavhandling ved Uppsala universitetet (Resumé af 3 utrykte afhandlinger). Studia Historica Upsaliensia 125. Uppsala, 1982. 22 s. Historisk Tidsskrift, 14. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/52641
Sektion
Artikler før 1998