Århus Domkapitels Jordebøger II, Kapitlets jordegods 1536-1600. III, De middelalderlige jordebøger. Ved Poul Rasmussen. København (Landbohistorisk Selskab), 1975. - 116+111 s.

  • Erik Ulsig

Forfatterbiografi

Erik Ulsig
N/A
Publiceret
1978-01-01
Citation/Eksport
Ulsig, E. (1978). Århus Domkapitels Jordebøger II, Kapitlets jordegods 1536-1600. III, De middelalderlige jordebøger. Ved Poul Rasmussen. København (Landbohistorisk Selskab), 1975. - 116+111 s. Historisk Tidsskrift, 13. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/52056
Sektion
Artikler før 1998