Tilbage til artikeldetaljer Århus Domkapitels Jordebøger II, Kapitlets jordegods 1536-1600. III, De middelalderlige jordebøger. Ved Poul Rasmussen. København (Landbohistorisk Selskab), 1975. - 116+111 s.