A. Kullberg: Johan Gabriel Stenbock och reduktionen. Godspolitik och ekonomiförvaltning 1675-1705. Studia historica Upsaliensia bd. 51. Sthlm., Esselte studium 1973. 174 s. E. Ernby: Adeln och bondejorden. En studie rörande skattefralset i Oppunda härad under 1600-talet. Samme serie bd. 64. Uppsala (Sthlm.), Almqvist & Wiksell (Distribution) 1975. 131 s. M. Revera: Gods och gård 1650-1680. Magnus Gabriel de la Gardies godsbildning och godsdrift i Västergötland I. Samme serie bd. 70. Uppsala (Sthlm), Almqvist & Wiksell (Distribution) 1975. 192 s.

Forfattere

  • E. Ladewig Petersen

Forfatterbiografi

E. Ladewig Petersen

N/A

Downloads

Publiceret

1978-01-01

Citation/Eksport

Ladewig Petersen, E. (1978). A. Kullberg: Johan Gabriel Stenbock och reduktionen. Godspolitik och ekonomiförvaltning 1675-1705. Studia historica Upsaliensia bd. 51. Sthlm., Esselte studium 1973. 174 s. E. Ernby: Adeln och bondejorden. En studie rörande skattefralset i Oppunda härad under 1600-talet. Samme serie bd. 64. Uppsala (Sthlm.), Almqvist & Wiksell (Distribution) 1975. 131 s. M. Revera: Gods och gård 1650-1680. Magnus Gabriel de la Gardies godsbildning och godsdrift i Västergötland I. Samme serie bd. 70. Uppsala (Sthlm), Almqvist & Wiksell (Distribution) 1975. 192 s. Historisk Tidsskrift, 13. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/51965

Nummer

Sektion

Artikler før 1998