Fra Linderud til Eidsvold Værk. Bind II-1 av Andreas Holmsen: Familiebedriften i Kristiania-Patrisiatets tid 1742-1792. Bind II-2 av Francis Sejersted og August Schou: Hurdalsbruket 1792-1842. Utgitt av Mathiesen-Eidsvold Værk. Dreyers Forlag, Oslo, 1971-72. 440 og 472 s.

  • Fridlev Skrubbeltrang

Forfatterbiografi

Fridlev Skrubbeltrang
N/A
Publiceret
1976-01-01
Citation/Eksport
Skrubbeltrang, F. (1976). Fra Linderud til Eidsvold Værk. Bind II-1 av Andreas Holmsen: Familiebedriften i Kristiania-Patrisiatets tid 1742-1792. Bind II-2 av Francis Sejersted og August Schou: Hurdalsbruket 1792-1842. Utgitt av Mathiesen-Eidsvold Værk. Dreyers Forlag, Oslo, 1971-72. 440 og 472 s. Historisk Tidsskrift, 13. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/51817
Sektion
Artikler før 1998