Tilbage til artikeldetaljer Fra Linderud til Eidsvold Værk. Bind II-1 av Andreas Holmsen: Familiebedriften i Kristiania-Patrisiatets tid 1742-1792. Bind II-2 av Francis Sejersted og August Schou: Hurdalsbruket 1792-1842. Utgitt av Mathiesen-Eidsvold Værk. Dreyers Forlag, Oslo, 1971-72. 440 og 472 s. Hent Download PDF