Fridlev Skrubbeltrang, udg.: M. H. Løvenørns hoveridagbog 1795-1797. 80l og by. Meddelelser fra Landbohistorisk selskab 7. Landbohist. selsk., Kbh., 1973. 117 s. 22,50 kr.

  • Lotte Jansen

Forfatterbiografi

Lotte Jansen
N/A
Publiceret
1976-01-01
Citation/Eksport
Jansen, L. (1976). Fridlev Skrubbeltrang, udg.: M. H. Løvenørns hoveridagbog 1795-1797. 80l og by. Meddelelser fra Landbohistorisk selskab 7. Landbohist. selsk., Kbh., 1973. 117 s. 22,50 kr. Historisk Tidsskrift, 13. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/51797
Sektion
Artikler før 1998