Tilbage til artikeldetaljer Fridlev Skrubbeltrang, udg.: M. H. Løvenørns hoveridagbog 1795-1797. 80l og by. Meddelelser fra Landbohistorisk selskab 7. Landbohist. selsk., Kbh., 1973. 117 s. 22,50 kr. Hent Download PDF