Synvinklar på ortnamn. Redigerad av Kurt Zilliacus. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland nr. 454. Meddelanden från Folkkultursarkivet 1. Helsingfors, 1973.

  • John Kousgård Sørensen

Forfatterbiografi

John Kousgård Sørensen
N/A
Publiceret
1975-01-01
Citation/Eksport
Kousgård Sørensen, J. (1975). Synvinklar på ortnamn. Redigerad av Kurt Zilliacus. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland nr. 454. Meddelanden från Folkkultursarkivet 1. Helsingfors, 1973. Historisk Tidsskrift, 13. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/51679
Sektion
Artikler før 1998