Tilbage til artikeldetaljer Synvinklar på ortnamn. Redigerad av Kurt Zilliacus. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland nr. 454. Meddelanden från Folkkultursarkivet 1. Helsingfors, 1973. Download Download PDF