Birgit Klockars: Birgitta och hermes varld. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar, Historiska serien 16. Stockholm-Uppsala, 1972. - 202 s.; Sv.kr.35-.

  • Tore Nyberg

Forfatterbiografi

Tore Nyberg
N/A
Publiceret
1974-01-01
Citation/Eksport
Nyberg, T. (1974). Birgit Klockars: Birgitta och hermes varld. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar, Historiska serien 16. Stockholm-Uppsala, 1972. - 202 s.; Sv.kr.35-. Historisk Tidsskrift, 13. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/51523
Sektion
Artikler før 1998