Tilbage til artikeldetaljer Birgit Klockars: Birgitta och hermes varld. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar, Historiska serien 16. Stockholm-Uppsala, 1972. - 202 s.; Sv.kr.35-. Hent Download PDF